První vydání JBJS v češtině

20.4.2016 společnost MEDIPRESS s.r.o. vydala první číslo reprintu JBJS ( The Journal of Bone and Joint Surgery ) v českém jazyce . První číslo ja zaměřeno na problematiku TAA. The Journal of Bone and Joint Surgery je nejprestižnější odborné periodikum, vydávané více jak 125 let s impact faktorem 5.28. Sponzorem prvního čísla je společnost easyMed s.r.o. JBJS bude distribuován ortopedům a dalším odborným lékařům v České Republice a na Slovensku.